logo
Sjötungan A – Ö

Här är det mesta sammlat på ett och samma ställe.

Använd snabbindexet för att snabbare hitta det du söker. Sidan uppdaterad 2022-09

Välkommen till Sjötungan

Vi hälsar Dig välkommen till bostadsrättsföreningen Sjötungan, som är en av flera HSB-bostadsrättsföreningar i Tyresö. I Tyresö har människor bott sedan mycket, mycket lång tid tillbaka. De första spåren av bebyggelse är ända från 3.000 f. Kr. Tyresö var länge en jord­bruksbygd befolkad av småbönder och torpare under Tyresö slott och Kumla Herrgård. Men under 1900-talet började stock­holmarna söka sig hit för att bygga sommarstugor i den vackra skär­gårdsnaturen. Fler och fler slog sig ned permanent och från 1960 – då de första lägenheterna i Bollmora blev klara – gick det med en svindlande fart. Befolkningen ökade från 5.000 år 1960 till 30.000 i mitten av 70-talet.I slutet av 2014 uppgick innevånarantalet i Tyresö till drygt 45000 invånare. Tyresös gamla historia lever kvar kring kyrkan och slottet men också i de gamla ortnamnen. Bollmora till exempel var en bondgård, där gamla Ericsson fabriken ligger. Myggdalsvägen har fått sitt namn efter Myggdalens torp, som revs 1965 för att ge plats åt Bollmora centrum (numera Tyresö centrum). Samtidigt som Bollmora centrum kom till, planerades ett nytt bostadsområde öster om centrum. Bostadsrättsföreningen Sjötungan var född. När alla hus stod färdiga 1968 fanns här 604 lägenheter fördelade på sjutton låg­hus och sju höghus på en markyta av 116.000 kvadrat­meter vilket motsvarar cirka 17 stycken fotbollsplaner. . . Vi hoppas att Du kommer att trivas bland alla andra "Sjötungor". /Styrelsen


A

Aktivitetsgruppen

Hej, välkommen till Sjötungan boule. Vi spelar på fotbollsplanen måndagar klockan 10.00 och torsdagar klockan 17.00 om vädret tillåter. Kom med du också! Klot finns att låna. Vi har inte bara spelat boule. Vi har även hunnit med lite festligheter. Vi har haft midsommarfest, kräftskiva och surströmmingsfest. Mycket trevligt, kan vi lova. Vill du veta mer, kontakta Aune Nordlund på mobil 073–903 30 46 eller följ oss på Facebook så ser du när vi kör igång till våren – sommaren igen. Sök på Sjötungan Boule i Facebook


Andrahandsuthyrning / Andrahandsupplåtelse

En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättsinnehavaren själv skall bo permanent i lägenheten. Dock kan situationer uppstå då man för en viss tid inte kan bo i lägenheten, t.ex. vid arbete eller studier på annan ort. Bostadsrättslagen ger anvisningar om i vilka fall andrahandsuthyrning kan respektive skall beviljas. Inom den ramen måste i varje enskilt fall styrelsen eller, i sista hand, hyresnämnden ge tillstånd för en andrahandsuthyrning.


En bostadsrättshavare får hyra ut sin bostadsrätt i andra hand endast om styrelsen lämnat skriftligt medgivande.
Om skriftligt medgivande saknas kan bostadsrättshavaren förlora rätten till bostaden.
Bostadsrättsföreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrningen.
Det är inte tillåtet att korttidsuthyra bostadsrättslägenheten.

Här kan du läsa mer om andradandsuthyrning / andrahandsupplåtelse (Pdf-fil) Andradandsuthyrning.
Blankett för ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse Andrahandsupplåtelse


Ansvar

Förvaltning av fastighet och lägenhet: ansvarets uppdelning Huvudregeln är att man som medlem i föreningen svarar för skötsel av sin egen lägenhet, medan föreningen svarar för att fastigheterna fungerar och underhålls. även inom lägenheterna svarar föreningen för vissa åtgärder, särskilt vad gäller värme, vatten och sanitet (VVS). Gränsdragningen mellan dessa områden kan lätt bli föremål för missförstånd. är du tveksam läs stadgarna eller fråga styrelsen. Våra stadgar Som medlem är man skyldig att notera skador eller brister vare sig de hör till det egna ansvaret (för att själv åtgärda) eller till föreningens område, så att de blir åtgärdade.


Obligatorisk överlåtelsesyn

Från och med november 2018 införs en obligatorisk överlåtelsesyn vid överlåtelse av bostadsrätten. Detta med anledning av att vi vid rör- och ventilationsinspektionerna har funnit en hel del fel och brister i lägenheterna. Besiktningen utförs av en fristående besiktningsman och bekostas av säljaren.


B

Badrum, renovering

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen. Målning och tapetsering av lägenheter ansvarar innehavaren själv för. Det är ganska vanligt att medlemmarna rustar upp sina badrum till modernare standard. Här är fuktskydd A och O. Kontakta alltid fastighetsskötaren före badrumsrenovering för bl.a. en kostnadsfri fuktmätning. Om man vill byta något ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste man först ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet är sedan villkorat av att de s k GVK-normerna följs, och arbetet skall utföras av en auktoriserad firma. Byggavfall får inte läggas i återvinningshusen.


Balkong

Balkonginglasning

BRF Sjötungan har inget generellt bygglov för balkonginglasning. Styrelsen har undersökt frågan med kommunen, och tyvärr landat i att det är för kostsamt för föreningen att gå vidare med detta i dagsläget. Boende som vill göra nya balkonginglasningar kommer således även fortsättningsvis att behöva egna bygglov. Så här gör du: •Du söker tillstånd från styrelsen - vilket du får. Blankett finns på hemsidan och att hämta på måndagsträffen. Inglasning från NIKA Inglasning är den enda styrelsen godkänner • Du ansöker om bygglov från kommunen •Du kontaktar NIKA inglasning, www.nika.se, och gör din beställning. NIKA kan även hjälpa dig med din bygglovsansökan till kommunen. NIKA har visat sig vara mycket hjälpsamma.
Mer information: NIKA Inglasning AB Mätarvägen 9 196 37 Kungsängen 08-41041763 www.nika.se

2022-12

Målning balkonggolv

Som bostadsrättshavare svarar du för ytbehandling av balkonggolvet. Sika Floor 2530W kulör grå NCS 3005-G80Y är den färg som ska användas. Om det har uppstått sprickor i golvet eller något annat du undrar över kontakta styrelsen innan du målar.

Målning balkongväggar och tak

Beteckning på den färg som ska användas Sto V100 kulör NCS S 0502-Y

Behöver du hjälp att måla

Kontakta SEHED som renoverade våra balkonger för några år sedan. Deras hemsida finns här. sehedtresson.se/

Renovering av samtliga balkonger gjordes under 2007-2008. Bl.a. sattes balkonglådehållare upp på utsidan av balkongräcket. Inga ingrepp t.ex. målning, håltagning får göras utan styrelsens tillstånd. Balkongen är en del av fasaden. Inglasning av balkong Klicka här
Beställning av vinterlist till balkonginglasningen. Här finns blanketten (Pdf-fil) Klicka här

Borra på balkongen

Det är inte tillåtet att borra i väggarna, golvet eller taket på balkongen


Barnvagnsrum

Barnvagnsrum finns i de flesta husen på nedre botten i trapphusen. Gamla portnyckeln/tvättstugenyckeln passar till barnvagnsrummet.


Bastu / Relaxrummet

Bastu med tillhörande duschrum finns i M 90. Bastun är endast tillåten för Sjötungans boende som är medlem! För att få tillgång till bastun krävs att du fyller i anmälningsblankett som Du får på Måndagsträffen eller under "blanketter" här på sidan. Avgiften är låg, 50 kr per hushåll per månad, avgiften dras på Din avgiftsavi från HSB. Bastun går på och av via timer. I avslutning till bastun finns relaxrummet (invigt februari 2018). Här kan du sitta och koppla av efter bastubadet. Du kommer in i relaxrummet från bastun med din nyckelbricka. Men du kan inte komma tillbaka till bastun så glöm inte att ta med dina tillhörigheter.
Öppet tider: Dagligen 12-21
Vill du säga upp ditt bastumedlemskap kontaktar du HSB Servicecenter

Bastu medlemskap, blankett Pdf–fil


Bevakning

Det är Bevaknings Assistans AB som har hand om bevakningen i Sjötungan se under Förvaltning.


Blanketter

Här finns de flesta blanketter samlade på ett ställe. Samtliga dokument är PDF–filer. För att läsa dem behöver du Adobe Reader. Adobe Reader den kan du hämta gratis här: https://get.adobe.com/se/reader/

Balkong
Beställning av vinterlist Vinterlist.pdf
Bastu
Bastumedlemskap Bastu.pdf
Gymmedlemskap
Gymmedlemskap Gym.pdf
Fullmakt
Fullmakt i samband med stämman Fullmakt.pdf
Nycklar
Information elektronisk nyckel Nyckelinfo.pdf
Beställning elektronisk nyckel Nyckelbricka_best.pdf
Beställning extra elektronisk nyckel Kvitto_nyckelbricka_extra.pdf
Beställning elektronisk nyckel företag Kvitto_nyckelbricka_foretag.pdf
Ungdomsbostäder
Ansökan ungdomsbostad Ansokan_ungdo.pdf
Ombyggnad
Ombyggnad lägenhet Ombyggnadlagenhet.pdf
Direktiv angående storsäckar Direktiv storsäckar.pdf ..
Andrahansupplåtelse
Andrahandsupplåtelse Andrahandsupplåtelse.pdf (2sidor)

Blomjord

Det är kanske dags att plantera om i krukorna. Den gamla blomjorden slänger du i hushållssoporna och absolut inte bakom våra grovsophus eller någon annanstans utomhus


Borrmaskin

Föreningen har flera slagborrmaskiner med borrar som Du kan få låna max en vecka. Kontakta Fastighetsägarna Service. Måndag till torsdag 07.00 –17.00 och fredag 07.00 – 16.00. 08 –617 76 00 för bokning och vid återlämning. Eller kom till Måndagsträffen.


Brandskyddsregler

Man får ej:

 • Ställa upp källardörrar.
 • Ställa upp porten.
 • Ha dörrmatta utanför lägenhetsdörren.
 • Ställa barnvagnar, cyklar, soppåsar, kälkar, möbler, krukväxter, skor mm. i trapphuset. D.v.s. inga lösa föremål i entré eller trapphus!
 • Ställa möbler, kartonger, brädor mm. i källargångar eller andra allmänna utrymmen.
 • Parkera cyklar, barnvagnar, kundvagnar etc. i entrén.
 • Förvara bensin, dieselolja, bensinmotorer (ex. mopeder) eller gastuber i bostads-fastigheterna (lägenhet, cykelförråd, källarförråd, källargång, trapphus, entré mm.). Självklart inte heller andra motorbränslen eller explosiva ämnen.
 • Kasta cigarett-fimpar etc. från balkong, fönster eller på marken.
 • Dessutom:
 • Alla el-installationer ska vara fackmannamässigt utförda. Större installationer (ex. el till balkong, golvvärme) skall i förväg vara godkända av styrelsen. Felaktiga installationer kan orsaka brand!
 • Inom föreningens mark får grillning endast ske på föreningens anordnade grillplatser.
 • Bilar får självklart inte parkeras inne på gårdarna, framför bommar eller på andra otillåtna platser där de kan vara till hinder för räddningstjänstens fordon.
 • Din lägenhet bör vara försedd med brandvarnare.
 • Förbudet mot lösa föremål i entré och trapphus avser inte i första hand att dessa kan brinna, utan att dessa föremål hindrar utrymning vid brand. Vid brand kommer brandrök samt ev. elavbrott att göra att sikten i trapphuset blir obefintlig. Vid utrymning kommer då dina grannar att snubbla över din barnvagn, cykel eller soppåse och inte komma ut till säkerheten. Dessa regler är i överensstämmelse med föreningens ordningsregler och stadgar samt gällande lagstiftning och måste därför följas.
 • Allmänna råd
 • Starta ej diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du kan somna eller går hemifrån.
 • Släck TV:n på kvällen med knappen på TV-apparaten (ej fjärrkontrollen).

Om det börjar brinna

  Om det börjar brinna. även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand. Gör så här om det börjar brinna hemma hos dig:

 • Rädda först dem som är ilivsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut iett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. En stängd lägenhetsdörr hindrar att fylla trapphuset med livsfarlig rök. Gå till återsamlingsplatsen. Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig isäkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna. Brinnande fett/matolja i kastrull eller stekpanna får absolut inte släckas med vatten! Kväv elden med ett lock eller dylikt. Brinnande olja och vatten i kombination orsakar explosion och svåra brännskador!
 • Om det brinner hos en granne:
 • Stanna i din lägenhet! Ge dig aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Din lägenhetsdörr skyddar dig i minst 30 minuter. Invänta räddningstjänsten som hjälper dig i säkerhet. Det är röken som dödar – inte elden!
 • Skydda dig mot brand hemma
 • Här finns en utmärkt broschyr om hur du skyddar dig mot brand i hemmet utgiven av MSB.
 • Skydda dig mot brand hemma.pdf. Klicka här


Bredband

Bredband, tv och telefoni. Från den 1 august 2021 ingår höghastighetsbredband via Telenor 250/250 Mbit/s i din avgift.

Bredbandsuttaget sitter i hallen, om du saknar uttag kan det bero på att tidigare medlem inte släppte in entreprenören när installationen utfördes vilket var frivilligt. Behöver du hjälp med installation av nytt uttag, kontakta fastighetsägarna. Kostnaden för denna installation kommer debiteras dig som medlem.

Här kan du läsa mer 2021-04

Telenor deras hemsida finns här https://www.telenor.se/

Telenor avtal med HSB finns här.

Även Com Hems bredband finns att tillgå. www.comhem.se

2022-11

Brevlådor i våra 3 fristående tvättstugor

Brevlådor är monterade i våra 3 fristående tvättstugor, precis innanför ytterdörren. De är tillför skrivelser/brev/enkäter till styrelsen, inga nycklar eller värdehandlingar. Anledningen är att vi vill göra det lite enklare och lite närmare än att sig till styrelselokalen M102. Alla kommer in i tvättstugorna med sin nyckelbricka. Brevlådorna är låsta och töms en gång per vecka.


C

Covid-19

Vi i Sjötungans styrelse tar Covid-19 på största allvar och har under året tvingats anpassa vår verksamhet för att bli mer smittsäker. Vi följer noga och rättar oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten samt HSB och Fastighetsägarna. Vi beklagar att det för er som boende ibland kanske upplevs som besvärligt, men vi måste göra vårt yttersta för att minska smittspridningen och vi tackar för er förståelse. Under året har vi: - Stängt Måndagsträffen, Föreningslokalen och Gästlägenheten eftersom dessa är svåra att bedriva smittsäkert - Stängt gymmet eftersom det är väldigt svårt att hålla avstånd där inne och FHM avråder från gymbesök - Säkerställt att våra leverantörer följer FHM:s rekommendationer - Införskaffat munskydd och visir som används i kontakt med boende - Gått över till digitala styrelsemöten och - i den utsträckning det är möjligt - digitala leverantörsmöten - Satt ut handsprit i områden där leverantörer och styrelsen vistas. Vi kommer fortsätta följa situationen noga och anpassa vår verksamhet därefter. Stort tack för förståelsen!


Cykelförråd / cykelförvaring

Du kan långtidsförvara Din cykel under vintern. Kom till måndagsträffen när du vill ha hjälp. I miljöhuset vid M6 finns plats för ett 20-tal cyklar.


D

Disk- och tvättmaskiner

Du ansvarar själv för disk- och tvättmaskiner både vad gäller installation och underhåll av maskinerna och även för de skador hos dig, hos grannar och i själva fastigheten som kan uppstå om det råkar bli läckage eller översvämning. Se till att du har en hemförsäkring som täcker detta ansvar.


Däckförvaring

Möjlighet att säsongsförvara däck finns i C-garaget. Navkapslar/däcksidor förvarar du själv. Vid frågor kontakta Bertil Neij, vardagar, 073-654 38 01


E

Ekonomi

När Du köpte den lägenhet som Du nu bor i, var det egentligen inte lägenheten Du köpte, utan 1/604-del av hela Sjötungans område och rätten att bo i den lägenhet Du har. Detta innebär att Du och alla vi andra har ett ansvar för vår förening och skall vara aktsamma om vår gemensamma egendom. Våra gemensamma utgifter är bland annat lån, räntor, el till gemensamma utrymmen, värme- och vatten­av­gifter, skötsel och underhåll av mark och byggnader, trappstädning och sophämtning. Föreningens inkomster är de avgifter och lokalhyror som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad. Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Om föreningens utgifter blir högre än inkomsterna, så måste någonting göras. Då kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna genom att höja avgifter och hyror. Styrelsen är enligt lag skyldig att se till att avgifter och hyresintäkter täcker föreningens utgifter. Genom att vi alla hjälps åt med att spara energi och vårda vårt område kan kostnaderna hållas nere.


El

Elsäkringarna för din lägenhet finns i ett proppskåp i lägenheten. Mätartavlan finns utanför lägenheten och du behöver inte tänka på avläsningarna. El-abonnemanget ordnar du själv med energibolaget. Vattenfall fjärravläser din mätare. Du kan själv kontrollera din förbrukning på www.vattenfall.se + pinkod som finns på din faktura.


Energideklaration för mäklare och köpare.

Den nya Energideklarationen finns uppsatt i portarna. Den ger dig information om byggnadens energianvändning, gäller t.o.m. 2028-05-02 (juni 2018)
Energideklaration för mäklare och köpare. Deklarationen gäller för samtliga 59 trapphus inom Brf Sjötungan. Radonmätning har utförts i ca 1/3 av lägenheterna under eldningssäsongen 2010 med fullt godkända värden. / Styrelsen Energideklaration 2008  


F

Fastighetsförvaltning

Förvaltningen är delad i 7 delar. Se mer under Förvaltning på huvudsidan. Felanmälan: Måndag till torsdag 07.00–17.00 och fredag 07.00–16.00. 08-617 76 00 Akutafel, efter kontorstid och helger. 08–657 64 50 ( Endast akuta fel )


Felanmälan

Felanmälan: Måndag till torsdag 07.00–17.00 och fredag 07.00–16.00. 08-617 76 00
Använd formuläret på hemsidan: Förvaltning/Felanmälan/Felanmälan formulär
Akutafel: efter kontorstid och helger. 08–657 64 50
( se även Jourtjänst )


Fullmakt

I samband med stämman. Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående (= förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet

Fullmakt pdf-fil


Inga fyrverkerier

Tyresö kommun har utökat förbudsområdet för fyrverkerier kring Tyresö centrum. (december 2018) Det området innefattar även Brf Sjötungan. Det betyder att INGA fyrverkerier får användas inom Brf Sjötungan.

Läs mer på Tyresö kommuns hemsida Tyresö kommun


Hyra Förråd / Lokal

Behöver du hyra förråd eller lokal kontaktar du Sanna Stark på Fastighetsägarna

Telefon: 08-617 76 00 mail: kundservice@fastighetsagarna.se


Försäkring

Föreningen har vid extrastämma 2007-11-27 beslutat att teckna en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring. Du behöver därför inte teckna bostadsrättstilläggsförsäkring som komplement till din hemförsäkring.

Här kan du läsa villkoren för bostadsrättsförsäkringen en Pdf-fil. På förstasidan i dokumentet finns inloggningsuppgifter. Läs mer här..pdf-fil


Förvaltning

Förvaltningen är delad i 7 delar.
Se under "Förvaltning/Förvaltning" i menyn

Ekonomi/administration, Fastighetsskötsel, Städning, Mark, Störningsjour, Bevakning, P-övervakning


G

Garage–och parkeringsplatser

Inom Sjötungans bostadsområde är det inte tillåtet att köra bil, men Du får köra in i området för att lasta i och ur bilen. Det är naturligtvis så, att vi alla vill ha en så bilfri boendemiljö som möjligt. Gårdarna är vår uteplats där alla skall kunna vistas utan att störas av buller och avgaser. Dessutom – OCH DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT – måste ambulans och brandkår alltid ha möjlighet att komma fram till portarna utan att hindras av parkerade bilar. För mopeder och motorcyklar finns det speciella garageplatser. För mopeder finns ett antal stolpar (Moped Gästplats) för att låsa fast sin moped utanför bostadsområdet. Behöver du garageplats för din moped ring Fastighetsskötaren 08–617 76 00 så uppdaterar de din "tag". Mopedgarage kostar ingenting. För MC garage ringer du till HSB ServiceCenter. Telefonnummer se under "Förvaltning" på startsidan. MC garage kostar 150:-/ månad. För att hyra garage eller parkeringsplats ringer du till HSB ServiceCenter. Telefonnummer se under "Förvaltning" på startsidan. Föreningen anlitar ett parkeringsbolag, som bevakar området Moped och motorcykelåkning är förbjuden inom området Det finns också ett flertal avgiftsbelagda gästparkeringsplatser där man betalar med app. Vill du säga upp din parkering/garage kontaktar du HSB Servicecenter

Ordningsregler för parkeringsgarage Klicka här pdf-fil

Laddbox för elbil. I B-garaget finns 8 platser med laddbox för laddning av elbil


Parkeringsplatser

Boende kan hyra bilplats utomhus (250:-/mån) eller garageplats (500:-/mån). Tjänstebil debiteras dubbel avgift + moms. Kontakta HSB Kund- och Medlemsservice som hanterar kön.


Gästparkering

Föreningen har även 4 st. avgiftsbelagda besöksparkeringar. Besöksparkeringarna är endast avsedda för tillfälliga gäster och ej för regelbunden parkering.
Parkeringsplatsen får endast användas för personbil, max 3,5 ton, i besiktigat, godkänt och kördugligt skick. Även boende i Sjötungan kan utnyttja de här parkeringarna. Det är Aimo-park som övervakar våra parkeringsplatser. Ordningsregler för parkeringsgarage Klicka här pdf-fil


GDPR

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Nu när GDPR trätt i kraft (sedan den 25 maj 2018) gäller nya bestämmelser kring dina personuppgifter. Brf Sjötungan hanterar och vi har gjort vårt allra yttersta för att värna om din integritet. Nu inför julen tänkte vi passa på att påminna om vad som gäller. Föreningen har genomfört en komplett kartläggning av samtliga personuppgifter som hanteras, dels hos oss och dels hos våra leverantörer, och tagit hjälp av HSB:s jurister för att upprätta en komplett personuppgiftspolicy. Policyn finns på hemsidan och att hämta på måndagsträffen eller via felanmälan. Kortfattat så hanterar föreningen, för egen räkning, relativt lite personuppgifter. Det är främst personuppgifter som kommer in i samband med felanmälningar, motioner och övriga ärenden som lämnas in till styrelsen eller valberedningen via mail, brev eller på t.ex. måndagsträffen. Därutöver hanterar vi personuppgifter i kölistan till ungdomsbostäderna, i bokningen av gästlägenheten, och i avtal med våra leverantörer. Uppgifterna sparas i så begränsad omfattning som möjligt och raderas när de inte längre behövs. Digitalt material är bara tillgängligt för de i styrelsen som behöver ha tillgång till det. Utskriven information är inlåst i föreningens lokaler där så få personer som möjligt har tillgång till materialet. Om dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. Källa: Datainspektionen Man bör dock vara medveten om att man lämnar ut personuppgifter varje gång man kontaktar styrelsen och att dessa behöver behandlas i någon omfattning för att vi ska kunna hjälpa till med ditt ärende. Om man önskar vara anonym är det enklast att lämna in en anonym lapp i brevlådan vid M102A. Alla andra personuppgifter hanteras genom våra utvalda leverantörer. Dessa är HSB (samt deras underbiträden HSB Ekonomi, HSB, Allektum), Säkra Fastigheter, Fastighetsägarna Fastighetsservice, HA Ventilation, Bevakningsassistans, ManKan Hiss och Payson. Föreningen har signerat personuppgiftsbiträdesavtal eller motsvarande med samtliga leverantörer för att säkerställa att det är tydligt vad som gäller och att bestämmelserna i den nya lagen följs. Leverantörerna har endast de uppgifter som krävs och det är osannolikt att just dina personuppgifter finns hos samtliga leverantörer. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av så kallade ”Andra mottagare” - tredje parter som vid behov behandlar dina personuppgifter för egen räkning när det krävs. Dessa är primärt Skatteverket, Kronofogden, Tyresö kommun, Hyresnämnden, försäkringsbolag och vår bank, Handelsbanken.


Om dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. Källa: Datainspektionen


Grillning

Grillning endast är tillåtet på grillplatserna, inte utanför porten, då luktar och osar in till grannarna. Grillar gör du i föreningens grill eller medhavd plåtgrill vid grillplatsen. Engångsgrillar är inte tillåtet. I föreningens grillar ska du bara använda grillkol eller briketter. Använder du något annat bränsle kan det bli för varmt och grillen kan spricka. På balkongen är det bara tillåtet med El-grillar. Grilla med aktsamhet och hänsyn. Tänk på barnen och brandfaran.

Att grilla med engångsgrillar är inte tillåtet i Sjötungan. De blir mycket varma och kan lätt orsaka bränder. Eftersom de blir mycket varma utgör även en stor fara för barn och djur.


Gym/styrketräning/motion

I M 110 finns en lokal med olika redskap för motion och styrketräning för en låg kostnad Här nedanför kan du hämta de dokument du behöver. Lämna dokumentet på Måndagsträffen eller till fastighetsskötaren i brevlådan M102A så uppdateras din nyckelbricka.
Åldersgränsen för att få använda motionslokalen är 16 år.
Vill du säga upp ditt gymmedlemskap kontaktar du HSB ServiceCenter

Öppettider*
Måndag - Fredag 7.00 - 21.00
Lördag - Söndag 10.00 - 19.00
*) Observera att dörren låses en
halvtimme tidigare
Här finns blanketter och information

Här finns blanketter och information
Gym medlemskap / information gymmedlemskap.pdf
Gymregler gymregler.pdf
Gym att träna Att träna styrketräning.pdf

Utegym

Föreningen har ett utegym.
På gården vid M110 finns ett utegym bestående av 5 stycken olika maskiner. De kan hjälpa dig att träna allt ifrån rygg, triceps, axlar, mage samt ben.
Utegymmet kostar inget att använda för boende.


Gästlägenhet

Brf Sjötungan har en (1) gästlägenhet som medlemmar boende i föreningen har möjlighet att korttidshyra till sina gäster pris 400:-/dygn. Lägenheten finns på Myggdalsvägen 28 och är endast avsedd för övernattning och korttidsuthyrning, där fester/sammankomster och dylikt inte accepteras. Lägenheten ligger i markplan och består av 2 rum med sovplats och matplats för sex (6) personer. Lägenheten är fullt utrustad sånär som på handdukar, lakan och örngott. I lägenheten finns WC med dusch, TV, gratis Wi-Fi, klockradio men även ett litet pentry utrustad med micro, vatten- & kaffekokare, brödrost, kok- & stekkärl samt porslin för sex (6) personer. OBS! Det är inte tillåtet att röka eller medföra husdjur i lägenheten. Vid misskötsel kan du bli avstängd från möjlighet att nyttja lägenheten i upp till två år. Lägenheten skall vara fullgott städad då den lämnas. Städinstruktioner finns i lägenheten. Det är du som hyresgäst/medlem som ansvarar för att lägenheten är städad då dina gäster lämnar lägenheten. Vid undermålig städning, skadegörelse etc. kommer du som hyresgäst/medlem att bli ersättningsskyldig.


Bokning kan endast ske via vår hemsida. Avgiften betalas med betalkort vid bokningstillfället. Gästlägenheten bokar du på startsiden, klicka på Snabbval/Boka gästlägenheten Har du frågor om gästlägenheten?

Vid frågor: uthyrning@sjotungan.se

Telefon,endast akuta ärenden 073-6533807

H

Hemförsäkringar

För ett fullgott försäkringsskydd krävs en hemförsäkring. Från 2008-01-01 behöver du inte ha tillägg för bostadsrätt. På extrastämman 2007-11-27 beslöts " Stämman beslutade att styrelsen ska teckna fastighetsförsäkring med gemensamt bostadsrättstillägg.
Från den 1 januari 2016 är det Protector Forsikring ASA som hanterar tilläggsförsäkringen.


Hissar

Under 2023 renoveras våra hissar.

Här kan du läsa mer


Hjärtstartare

I föreningen finns en Hjärtstartare i styrelselokalen M102A, ingång från gården. Förutom styrelsen och fastighetsskötare har ett tio tal personer möjlighet att komma åt hjärtstartare med sin nyckelbricka.
Är du SMS-livräddare kontaktar du vår fastighetsskötare och visar ditt ID i appen så läggs din behörighet in på din nyckelbricka


Husdjur

För hundar gäller den kommunala regeln om kopplingstvång, och att avföring ska tas upp. Detta gäller i hela Sjötungans område även lokalgatan. Katter får inte heller gå lösa i Sjötungan eftersom katter ofta utför sina behov i sandlådorna på lekplatserna. För Sjötungans hundar finns en hundrastgård intill idrottsplatsen. PLOCK-UPP gäller även här. För andra typer av djur kontakta Tyresö Kommun


I

Informationstavlan

I varje port finns en informationstavla, som visar de boendes namn samt uppgifter om styrelsens sammansättning. Dessutom finns där också uppgift om hur och när du kan komma i kontakt med förvaltningen.


Inglasning av balkong

BRF Sjötungan har inget generellt bygglov för balkonginglasning. Styrelsen har undersökt frågan med kommunen, och tyvärr landat i att det är för kostsamt för föreningen att gå vidare med detta i dagsläget. Boende som vill göra nya balkonginglasningar kommer således även fortsättningsvis att behöva egna bygglov. Så här gör du: •Du söker tillstånd från styrelsen - vilket du får. Blankett finns på hemsidan och att hämta på måndagsträffen. Inglasning från NIKA Inglasning är den enda styrelsen godkänner • Du ansöker om bygglov från kommunen •Du kontaktar NIKA inglasning, www.nika.se, och gör din beställning. NIKA kan även hjälpa dig med din bygglovsansökan till kommunen. NIKA har visat sig vara mycket hjälpsamma.
Mer information: NIKA Inglasning AB Mätarvägen 9 196 37 Kungsängen 08-41041763 www.nika.se

2022-12


Innetemperatur

Läs här om innetemperatur


Inre underhåll - reparationsfond

Inga automatiska insättningar görs längre. För att få ut pengar från inre fonden måste Du visa kvitto på material och/eller arbete. Kvitto med tydligt angivet namn, adress, lägenhetsnummer och kontonummer skickar du till: HSB Stockholm Hyror inre fond 112 84 Stockholm HSB ser sedan till att pengarna sätts in på det konto Du anger.


J

Julgranar

Julgranar efter jul Den avbarrade granen sågar du isär och lägger i en sopsäck. Sopsäcken kastar du igrovsoprummet.


Julklappspapper

Julklappspapper slänger du i kärlet för kartong/wellpapp. Inte bland tidningarna.


Jourtjänst

Om Du behöver omedelbar hjälp – när förvaltningskontoret är stängt – kan Du ringa Jouren. Telefonnumret finns på anslagstavlan i porten. OBS! Det är mycket dyrt för föreningen att anlita jouren. Om Du är tveksam, ta då kontakt med någon i styrelsen innan Du ringer. En del mindre fel kanske kan åtgärdas på något annat sätt eller vänta tills förvaltningen har öppet igen. Tänk på att även vi i styrelsen behöver sova – ring inte mitt i natten.K

Kameraklubben/Fotoklubben

Du som är intresserad av att skapa bilder med kamera och videokamera. Här får du chansen att göra det med likasinnade. Tyresö Fotoklubb


Karta

Karta över området Klicka på kartan så öppnas en större karta.


Klotter och nedskräpning

Nedskräpningen är ett problem och det kan vi bara lösa tillsammans. Släng skräp i papperskorgen! Inom vårt område är det ju vi medlemmar och ingen annan som ser till att skräp kommer bort eller att det inte alls kommer dit. Klotter bör snarast anmälas till fastighetsskötaren, som ser till att klottret tas bort så snabbt att vi visar att det inte accepteras.


Köksfläkt/Torkskåp/
Torktumlare

Här kan du läsa om vad som gäller för installation av Köksfläktar/Torkskåp/Torktumlare
Läs PDF...
Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen


L

Lokal M56

Lokal för möten och enklare festligheter.

Lokal för möten/kalas, läs mer här


Lägenhetsfördelning

Antal Storlek
6 st 1 rum och kök
181 st 2 rum och kök
38 st 3 rum och kök
381 st 4 rum och kök
11 st 5 rum och kök
Total bostadsyta: 55.548 kvm
December 2015


Lägenhetsnummer

Vid all kontakt med föreningen eller HSB ska lägenhetsnumret finnas till hands.
Detta är en (1) till tre (3) siffror. Brf nr XXX.
Skatteverkets (SKV) nummer är alltid fyra (4) siffror och har inget med föreningen att göra utan är endast avsett för din folkbokföring. Ovanför varje lägenhetsdörr finns en skylt med dels föreningens lägenhetsnummer dels SKV-numret. SKV-numret ska anges vid in eller utflyttning och i andra kontakter med skatteverket.


Lägenhetspärmen

Här kan du läsa allt om Brf Sjötungan, t.ex. när tvättstugorna är öppna. Var rädd om den och spar den för framtida bruk. Lägenhetspärmen


M

Matavfallsinsamling

Avfallsförordningen förändras i samband med införandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall. Därför ska kommuner senast den 31 december 2023 säkerställa att bioavfall samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Det är nämligen så att våra matrester innehåller massor av energi och näring som kan bli värdefull biogas och biogödsel. BRF Sjötungan ansluter sig därför till Tyresö kommuns matavfallsinsamling. Med jultidningen får ni en informationsbroschyr från Tyresö kommun, i den kan ni bekanta er med vad som är matavfall – exempelvis så är inte blomjord matavfall. I slutet av januari 2023 kommer varje hushåll i föreningen få ett matavfallsstartpaket bestående av matavfallspåsar och en påshållare. Därefter kan ni hämta matavfallspåsar hos Kretsloppscentralen, Servicecenter, ICA Kvantum (Tyresö centrum), Stora Coop (Tyresö centrum) och på biblioteket. Kommunens papperspåsar är den enda typen av påsen som är tillåtet att använda i de nya markbehållarna. I mitten på februari 2023 kommer vi att få fyra nya markbehållare för matavfallsinsamling. Dessa rymmer 1000 liter och kommer tömmas veckovis. Tyresö kommun är tuffa när det kommer till felsortering och föreningen kommer debiteras felsorteringsavgift vid felsortering av matavfall – så snälla, nu hjälps vi alla åt att hålla nere framtida kostnader genom att sortera rätt. Vi kommer komma med mer information när de nya markbehållarna för matavfallsinsamling är på plats.

Matavfallsinformation från Tyresö kommun
Informationsbroschyr från Tyresö kommun Informationsbroschyr
Affisch Affisch

Måndagsträffen

Enklaste sättet att få svar på frågor om föreningen. Öppet helgfria måndagar 18:30 till 19:30, om inte annat meddelas. Plats: Föreningslokalen Myggdalsvägen 102A, ingång mellan portarna 102 och 104. Från 2023 år styrelsen på plats jämna veckor Fastighetsskötaren är på plats som vanligt.
Fördelar Direkt kontakt med styrelse Hjälp med problem Lämna förslag och synpunkter  


Miljö

Klicka här. Här finns massor av tips.


Mobilapp källsortera

PreZero sköter återvinningen i Sjötungan. PreZero hemsida


Möteslokal M56

Från den 4 december 2021 flyttar möteslokalen till M56, ingång från gaveln. Lokalen är nyrenoverad och rymmer ett tjugotal personer. För möten och enklare festligheter. Tänk på grannarna, inga högljudda sammankomster. Lokalen disponeras 10.00 – 21.00. Bokas som tidigare på Måndagsträffen. Här finns tallrikar, fat, bestick, muggar, kaffebryggare, vattenkokare mm. för ca. 20 personer. Kyl/frys, mikro 2 kokplattor, diskmaskin och damsugare.


N

Nyckelsystemet

Föreningen har ett elektroniskt låssystem. Detta medför att portarna är låsta och man måste ha en nyckelbricka (elektronisk nyckel) för att komma in. Portkoden fungerar kl 06.00–22.00. Miljöhusen är öppna dygnet runt. återvinningshusen är låsta 18.00–07.00 En nyckelbricka beställer man av fastighetsskötaren. Enklast är att komma till måndagsträffen. Nyckelbricka, tagg eller nuddis. Kärt barn har många namn. Men du vet väl att om du tappar bort din nyckelbricka så måste du förlustanmäla den. Förlustanmäler gör du till felanmälan: Måndag till torsdag 07.00–17.00 och fredag 07.00–6.00. 08–617 76 00, eller kom in till måndagsträffen. Det är ju dumt om din nyckelbricka skulle hamna i orätta händer.

Vid ett eventuelt strömavbrott så finns batteribackup som räcker ca. 8 timmar. Därefter är portarna upplåsta

För tillträde behövs en nyckelbricka
Nyckelbricka information Nyckelbricka information
Nyckelbricka beställning Nyckelbricka beställning
Kvitto nyckelbricka Kvitto nyckelbricka
Beställning extra nyckel Beställning extra nyckel
Beställning nyckel företag Beställning företag

Nyhetsbrev/Portinfo

Som ett komplement till tidningen Vi i Sjötungan anslår styrelsen ett informationsblad i portarna. Där kan man läsa om aktuella händelser och beslut


O

Ordningsregler

Ordningsregler för föreningen Se även Störningsregler för föreningen


Ombyggnad

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först.
För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen. Blankett finns att hämta på Måndagsträffen eller här på sidan under
Blanketter. Klicka här.

Storsäckar, byggsäckar, Big Bags

Viktigt om Storsäckar, byggsäckar, Big Bags – kärt barn har många namn!
I Brf Sjötungan behöver du tillstånd av styrelsen för att placera ut byggsäckar.
Avstånd från fasad minst 2,5 meter Läs mer om byggsäckar här

P

Paketbox från PostNord

På gaveln vid M64 finns nu en paketbox från PostNord, praktiskt man slipper gå till centrum I PostNords paketboxar kan du hämta ditt paket när det passar dig dygnet runt och utan fysisk kontakt. Du väljer paketbox som leveransalternativ i e-handelsföretagets checkout och får sedan avisering precis som vanligt. Hämta sedan ditt paket genom att använda PostNord App och legitimera dig via Mobilt BankID. För att hämta dina paket gör följande:

1. Aktivera mobilens Bluetooth 2. Ladda ner och öppna PostNord App a. Registrera dig i appen b. Markera paketet du vill hämta ut c. Identifiera dig med Mobilt BankID 3. Ta ditt paket och stäng luckan Har du frågor? Läs mer på postnord.se/paketbox eller ring kundservice 0771 – 333310


Pantsättning – Överlåtelse

Om du pantsätter bostadsrätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 1,5 % av ett prisbasbelopp. Vi överlåtelse tas en avgift om 3,5 % av ett prisbasbelopp. Detta görs för att täcka föreningens administrativa kostnader. Dessa avgifter gäller från den 1 juli 2018, och är en höjning med 0,5 % respektive 1 %


Parabolantenn

Parabolantenn får endast sättas upp om den inte sitter fast monterad på vägg, golv eller tak. Speciella fästen finns som klämmer mellan balkonggolv och taket. Tillstånd ska alltid begäras av styrelsen då balkongen tillhör fasaden


Parkeringsplats

Boende kan hyra bilplats utomhus (250:-/mån) eller garageplats (500:-/mån).
Tjänstebil debiteras dubbel avgift + moms. Kontakta HSB Kund- och Medlemsservice som hanterar kön. Föreningen har även 4 st. avgiftsbelagda besöksparkeringar. Även boende i Sjötungan kan utnyttja de här parkeringarna. Vill du säga upp din parkeringsplats kontaktar du HSB Servicecenter


Parkeringspolicy / Parkeringsplatser inom Brf Sjötungan

Här kan du läsa om föreningens Parkeringspolicy, Köregler, Avtalstid och Avgifter. Parkeringspolicy klicka här


P-övervakning

Aimo-Park sköter P-övervakningen inom Sjötungan.

Regler för tillfällig uppställning av fordon i området. 1 minut gäller framför bom samt framför miljöhusen under hämtningsdag, onsdag 06-12. 10 minuter gäller för i- och urlastning i övriga området

Hemsida Aimo–Park

Telefon 0771 – 96 90 01


Polis

Nacka polismästardistrikt
Jakobsdalsvägen 1
131 27 Nacka Strand
Larm 112.
Telefon 114 14.
Från utlandet Tfn 46 77 114 14 00
Hemsida Nacka Polisen

Öppettider
Måndag 9.00-16.00
Tisdag 9.00-16.00
Onsdag 12.00-19.00
Torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-16.00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Inom Nacka polismästardistrikt bor drygt 145 000. Nacka polismästardistrikt omfattar tre kommuner: Nacka, Tyresö, Värmdö Förutom distriktsledning finns en kriminalavdelning med två rotlar: utredningsroteln och spaningsroteln samt en ordning- och säkerhetsavdelning vilken är indelad i utryckningsstyrka och trafikgrupp
Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112.


Se upp för bostadsinbrott!

Många oroas av att utsättas för bostadsinbrott. Tanken på att en gärningsperson olovandes tagit sig in i en människas mest privata sfär, rotat runt och letat i skrymslen och vrår i bostaden och dessutom tillgripit kära ägodelar, en del med affektionsvärde, kan för många vara svårt att komma över.
För att ett brott ska uppstå krävs tre faktorer som sammanfaller i tid och rum:
1. en motiverad gärningsperson
2. ett offer eller objekt
3. ett tillfälle att begå brottet (avsaknad av en kapabel väktare).
En motiverad gärningsperson kan alltid ta sig in i en bostad. Det handlar bara om hur mycket tid vederbörande har på sig. Bostadsinbrott kan förebyggas genom att göra det så svårt som möjligt för gärningspersonen. Ju svårare det är att bryta sig in, desto längre tid tar inbrottet. Ju längre tid det tar, desto större är chansen att någon upptäcker vad som sker och kallar på polis. Därför är det viktigt att ha bra lås på dörrar och fönster, gallergrindar, låskåpor larm och, sist men definitivt inte minst, observanta och engagerade grannar! Att ”åka dit” är det sista en gärningsperson vill!
I våra bostäder finns mer eller mindre värdefulla objekt att stjäla. Gärningspersoner stjäl oftast sådana saker de snabbt kan omsätta till kontanter såsom smycken (ädelmetaller), armbandsur, pass och hemelektronik. Förebygg genom att märka era värdefulla tillhörigheter med t.ex. konstgjort DNA. Förvara sakerna på ställen som inte är så lätta att hitta. Om ett bankfack är stort nog kan man förvara sina ägodelar där.
Den motiverade gärningspersonen behöver ett tillfälle att begå brottet. Ett tillfälle där vederbörande känner att han kan vara ifred. Gärningspersonen tycker att det är toppen att bara kunna följa med in i portar och att kunna bryta på dörrar och fönster utan att någon bryr sig. Förebygg genom att inte släppa in okända personer i porten och att verkligen titta efter vad som händer om man hör ett annorlunda ljud i trapphuset. Engagerade och bryende grannar, som kallar på polis, är det absolut bästa skyddet! För att få tips och idéer på hur man kan skydda sig mot bostadsinbrott samt på hur man engagerar sina grannar kan ni få genom att starta Grannsamverkan. Är ni intresserade kan ni kontakta er lokala kommunpolis på telefon 114 14.
/Lokalpolisområde Norrmalm


Portkod

Porten går att öppna med din portkod 06.00 – 22.00 Se även under Nyckelsystemet


R

Renovering

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen.

Målning och tapetsering av lägenheter ansvarar innehavaren själv för. Det är ganska vanligt att medlemmarna rustar upp sina badrum till modernare standard. Här är fuktskydd A och O. Kontakta alltid fastighetsskötaren före badrumsrenovering för bl.a. en kostnadsfri fuktmätning. Om man vill byta något ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste man först ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet är sedan villkorat av att de s k GVK-normerna följs, och arbetet skall utföras av en auktoriserad firma. Byggavfall får inte läggas i återvinningshus.


Storsäckar, byggsäckar, Big Bags

Viktigt om Storsäckar, byggsäckar, Big Bags – kärt barn har många namn!
I Brf Sjötungan behöver du tillstånd av styrelsen för att placera ut byggsäckar.
Avstånd från fasad minst 2,5 meter Läs mer om byggsäckar här


Räddningstjänsten och ambulanssjukvården

Besöksadress: Vintervägen 7B, Tyresö Se även Södertörns brandförsvarsförbund Telefon 08 – 721 22 00  eller Länsstyrelsen Vid akuta ärenden ska du alltid ringa 112. Ambulans från Tyresö Brandstation har tillgång till egen nyckeltag som fungerar dygnet runt.


Rökning

Tobaksrökning får inte förekomma i allmänna utrymmen. Innebär alltså rökförbud i trapphus, källare, tvättstugor, garage, grovsoprum, konferensrum, kontor, bastu, gymlokal och utanför portarna etc.


S

Skyddsrum inom Sjötungan

Skyddsrummen besiktas liksom övriga fastigheten varje år. Nedan finns en karta över de skyddsrum som finns i Sjötungan. Vill man läsa mer se MSBs hemsida MSB – klicka här


Snöröjning

För skötsel och underhåll av mark, inklusive snöröjning, finns skötselavtal med entreprenadföretag. Se under "Förvaltning" mark på huvudsidan.


Sophantering - källsortering

Miljöhusen Det finns åtta miljöhus för hushållsavfall i området. I dessa finns märkta kärl för källsortering av glas (färgat, ofärgat) plåt, plast och batterier. Miljöhusen är alltid låsta men du kommer in med din elektroniska nyckel. återvinningshus/Grovsophusen öppettider 07 – 18 I området finns tre sophus som är avsedda för pappersavfall och grovsopor. Pappersavfall slängs i kärlen i pappersrummet. Wellpapp viks ihop och läggs i ståltrådsvagnarna. Grovsopor slängs i kärlen i grovsoprummet. Elavfall läggs i därför avsedda vagnar. Lägg smådelar i en plastpåse så att det inte ramlar genom bottnen ner på golvet. Kyl och frys får inte ställas in. Ring kommunen som hämtar gratis. Sophusen är låsta 07.00 - 18.00 övriga tider kommer du in med din elektroniska nyckel. 

Om matavfallsinsamling kan du läsa här

 Kretsloppscentralen Petterboda Miljöfarligt avfall från hushåll skall lämnas vid miljöstationerna i kommunen. Med miljöfarligt avfall menas till exempel bilbatterier, oljerester, färgrester och lösningsmedel. På kretsloppscentralen i Petterboda kan du lämna ditt grovavfall hela året. För att få lämna avfall och grovavfall måste du ha ett renhållningsabonnemang hos Tyresö kommun. Alla som har ett abonnemang får ett magnetkort som berättigar till inpassage. För att få passagekort ring till kundtjänst på tel 08-578 291 00. Uppge föreningens kundnummer 28903.

Avfallshämtning i Sjötungan. Klicka på bilden

Läsvärt om sophantering
Sorteringsguida Sorteringsguide Stockholm Vatten och Avfall
Sopor.nu också den en mycket bra guide Sopor.nu
Spola inte ner detta Spola inte ner detta, Svenskt vatten
Kretsloppscentralen Petterboda Till Kretsloppscentralen sidan
Spola inte ner skräp i avloppet En anna bra guide, NSVA


Medicin: Gammal och överbliven medicin skall lämnas på apoteket. Listan över miljöfarligt avfall kan göras oändligt lång. Behöver Du information om vilka regler som gäller kan Du kontakta Tyresö Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Se även Tyresö kommuns hemsida.
www.tyreso.se


Sortera rätt

PreZero sköter återvinningen i Sjötungan

Hållbar återvinning på lokal, regional och global nivå PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Vi samlar in och hanterar restmaterial från våra kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta. Vi är en del av det internationella miljöföretaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i 11 länder. I Sverige finns vi på ca 60 platser, vi har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar, och vi sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Vår verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att vi förädlar avfall till värdefull returråvara för nyproduktion. Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin.

PreZero hemsida


Spis

Eluttaget till spisen är på 400 volt 3-fas


Spola rätt

Har du koll på vad som hör hemma i avloppet, och vad som absolut inte får spolas ner i toaletten eller köksvasken? Det är enkelt. Kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker. Ingenting annat.

Läsvärt
Spola inte ner detta Spola inte ner detta, Svenskt vatten
Spola inte ner skräp i avloppet En anna bra guide, NSVA

Stadgar

Våra nya stadgar Efter två stämmor och granskning av HSB och Bolagsverket är de nu fastställda, formellt datum är 2017-05-17.
Frågor kan Mailas till info@sjotungan.se
Här finns Nya stadgar 2017 Klicka här


Styrelsen

Styrelsen består av lägst fyra och högst tolv ledamöter. En ledamot och en suppleant för denne väljs av styrelsen för HSB Stockholm. övriga ledamöter och suppleanter väljs av oss som bor i Sjötungan – det vill säga medlemmarna i bostadsrättsföreningen. I Din port finns ett informationsblad med styrelsens sammansättning. Det är styrelsens uppgift att förvalta husen och området – både på kort och på lång sikt. Naturligtvis är det ofta ekonomin som styr besluten. De enda inkomster en bostadsrättsförening har, är medlemsavgifter och hyror. Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Ibland behandlas enskilda medlemmar – som inte har betalat sina avgifter eller kanske stört sina grannar. Det är av hänsyn till dessa personer som styrelsens protokoll inte heller är offentliga. De viktigaste besluten – de som rör alla i området – redovisas i medlemstidningen och infoblad i portarna. Styrelseledamöterna har naturligtvis tystnadsplikt. Mellan mötena arbetar styrelsen med att följa upp fattade beslut och förbereda nya. Styrelsen arbetar bland annat på att förbättra trivseln i om­rådet genom att stödja olika aktiviteter. Du är välkommen med idéer! Styrelseledamöterna arbetar helt och hållet på sin fritid.


Störningsjour - Störande ljud

Från 1 mars 2018 är Bevaknings Assistans vår nya störningsjour
och har telefonnummer

Tel: 08–12451690.

Det är Sjötungans eget nummer, så de vet varifrån du ringer.
Men du måste även uppge dina kontaktuppgifter för administrationen ska bli korrekt.
Du är dock anonym för dina grannar. Den störande debiteras 1500kr för utryckningen.
Om du anser att någon av dina grannar stör och inte visar tillräckligt mycket hänsyn; försök i första hand att prata med grannen direkt när det sker. Hjälper inte det så lämna en skrivelse till styrelsen med beskrivning av vad som har inträffat samt datum och klockslag. Detta behövs, eftersom styrelsen inte har att agera som skiljedomare utan i egenskap av ansvarig för att se till att de gemensamma reglerna respekteras


Störningsregler för föreningen

Störningsregler för föreningen


T

Transporter fram till eller från porten

Vid flyttning och vid andra tillfällen av lastning/lossning när du behöver köra in i området kan du undantagsvis komma fram närmare med ett fordon genom att låsa upp vägbommen.. Nyckeln går inte att ta ut så länge bommen är i uppfällt läge.


TV- och Radiokanalplan

Tele2,tidigare Com Hems, digitala grundutbud. Gäller från 8 september 2020

Den 8 september 2020 går Tele2 över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår. Detta gäller de fria analoga kanalerna (ca.16 stycken) som ingår i din avgift. Förändringen är kostnadsfri. Vad du kan göra själv är en ny kanalsökning för att se de digitala kanalerna, 16 stycken. Här kan du läsa mer. Klicka härTrappstädning

Trappstädningen sköts av ett städbolag. Vi vill göra Dig uppmärksam på att det inte är tillåtet att ha någonting i entrén eller på trappavsatserna. Det är inte bara ett hinder för städpersonalen, utan är direkt farligt om det skulle börja brinna. Om Du har synpunkter eller klagomål på städningen i port eller trapphus, skall Du vända Dig till förvaltningen som vidarebefordrar meddelandet till städbolaget. Viktigt är anmälan görs samma dag som städningen utfördes. Vilken dag detta är finns anslaget i porten.


Tvättstugor

Du bokar tid genom att sätta Din tag mot bokningstavlan och sedan följa anvisningarna.
Det finns tvättstugor i M20, 64 och 98.
Grovtvättstuga finns i M20, 64, och 98.
Tvättstugorna i M20 och 64 har självdoserandmaskiner.
Snabbtvättstuga finns i M20, 64 och 98. Dessa går inte att boka i förväg.
Fristående tvättstugor, 3 stycken, finns på gården vid M26, vid M52 och på gården vid M74
Tvättstugorna i källarplan får utnyttjas 07–22 vardagar och 10–19 lördagar–söndagar, därefter kan torkrummen användas ytterligare en timme.
Elförsörjningen till maskinerna styrs med tidur för att förhindra tvättning utanför tillåtna tider.
De fristående tvättstugorna kan nyttjas dygnet runt. Ordningsregler är uppsatta på anslagstavlan i varje tvättstuga.

Boka tvättstugan via webben. Manual klicka här


Tyresö kommun

Tyresö kommuns webbplats


U

Ungdomslägenheter

I brf Sjötungan finns åtta ungdomslägenheter som fördelas till ungdomar i åldern 18–27 år efter kötid och kategori. De köande delas upp i två kategorier: A ­ Ungdomar boende i brf Sjötungan, eller med föräldrar/vårdnadshavare boende i föreningen. B ­ Ungdomar boende i HSB-förening i Tyresö, eller med föräldrar/ vårdnadshavare boende i HSB-förening i Tyresö. Först när kategori A saknar intresserade sökande kan kategori B komma i fråga. Föreningen tar ut en administrativ av gift på 100 kr/år. Här finns en blankett för Ansökan om ungdomslägenhet


Uteaktiviteter

Boulebana, finns bredvid fotbollsplanen. Fotbolls- / streethockey bana, är öppen året runt. Streetbasketkorg, finns också vid fotbollsplanen. Ute–gym finns vid M110


V

Varmt i lägenheten

Föreningens ventilationssystem har inte möjlighet att kyla ner luften i lägenheterna och det är tyvärr heller inte tekniskt möjligt att installera luftkonditioneringar i fläkthusen pga utrymmesbrist. Givet att ingrepp i fasader, tak, ventilationssystem m.m. kräver tillstånd av styrelsen och ofta även bygglov är det tyvärr inte heller praktiskt möjligt att installera egen "riktig" luftkonditionering inne i lägenheten. Det är däremot fritt fram för alla att använda fläktar och portabla luftkonditioneringar, som är ett bra sätt att få ner värmen i lägenheten. Om man blir besvärad av värmen rekommenderas att vädra så mycket det går under nätterna, använda solskydd för fönster och balkonger, och stänga fönster på dagarna om det blir för varmt ute. Om dessa åtgärder inte hjälper och man behöver hjälp kan man kontakta felanmälan via telefon eller formuläret på hemsidan.


Vinterlist till balkonginglasningen

Här finns blankett att ladda ner (Pdf-fil) Klicka här – pdf–fil


VVS

Planerar du att bygga om! – Hör alltid med styrelsen först. För ändring av EL, VVS (värme, ventilation och sanitet) och större ombyggnationer krävs alltid tillstånd av styrelsen.


Å

Årsstämma och motioner

En gång om året – före juni månads utgång – har föreningen ordinarie årsstämma. Alla medlemmar i föreningen har rätt att delta. Har Du en skuld till föreningen får Du dock inte rösta. På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året gås igenom och förklaras. Det är stämman som avgör hur årets över- eller underskott behandlas. Idéer och förslag från medlemmarna behandlas också. Har Du något Du vill att stämman ska ta ställning till, måste Du lämna in en motion till styrelsen innan mars månads utgång. Detta för att styrelsen skall hinna besvara motionen och lägga fram ett svarsförslag till stämman. Det som stämman beslutar är ett viktigt underlag för styrelsens arbete! På stämman kan alla säga sin mening och genom att välja styrelse kan Du påverka hur Sjötungan fungerar och utvecklas. Med varje bostadsrätt följer EN röst, oavsett hur många som äger bostadsrätten. Om Du inte kan komma själv, så kan Du ge fullmakt åt make/maka, sambo eller annan medlem. Ingen får dock, såsom ombud, företräda mer än en (annan) medlem. Senast 14 dagar före ordinarie stämma får Du kallelse och information. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Återvinningsguide A – Ö

Återvinningsguide A – Ö, länk till Tyresö kommun Klicka här


Ö

Överlåtelse – Pantsättning

Om du pantsätter bostadsrätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 1,5 % av ett prisbasbelopp. Vi överlåtelse tas en avgift om 3,5 % av ett prisbasbelopp. Detta görs för att täcka föreningens administrativa kostnader. Dessa avgifter gäller från den 1 juli 2018, och är en höjning med 0,5 % respektive 1 %


2022-03

logo