logo
Stambyte

Här samlar vi all information om stambytet


Har du frågor eller funderingar skicker du ett mail till: stambyte@sjotungan.se

Informationsmöten om stambytet hålls under vecka 47


Stambytet – träffa projektledningen på måndagsträffen

Nu kan du träffa projektledningen för stambytet varje måndag, med start nu på måndagsträffen den 19 februari 2024 18.30 – 19.30. Kom och ställ dina frågor och funderingar. Välkomna!

2024-02-17

Varför behöver stambytet genomföras?

Pga. att avlopp och vatten uppnått sin tekniska livslängd och föreningen handskas med omfattande vattenskador.

Kommer ni att renovera badrum och kök?

Badrummen kommer att renoveras. Beträffande köken har vi inget konkret svar exakt hur köken kommer påverkas i och med stambytet utan mer information kommer komma ut framledes. Vi avråder från att genomföra egna våtrum- och köksrenoveringar just nu.

Kommer vi att kunna bo kvar under stambytet?

Ja, medlemmarna kommer kunna bo kvar. Provisoriska dusch- och toalettutrymmen kommer etableras på området under tiden stambytet pågår. Beträffande boenden med särskilda behov hänvisas ni till att ställa frågor till projektledningen om hur man kan gå tillväga under tiden stambytet kommer pågå.

Hur ser tidsplanen ut för stambytet?

Preliminärt som följer:

Utredningar och projektering referensstammar Q4 2023 – Q1 2024 Referensstambyte två huskroppar, ett låghus och ett höghus: Preliminärt genomförande Q2 – Q3 2024 Samtyckesprocess stambyte helhet preliminärt start från Q2 2024 Målsättningen start stambyte övriga föreningen preliminärt från Q4 2024 Stambytet sker i etapper och över flera år.

Hur lång tid kommer stambytet att ta i min lägenhet?

Generellt brukar ett stambyte från start till slut i en lägenhet ta 8-10 veckor och kan pendla +/- ca. 1-2 veckor beroende på omfattning och komplexitet. För BRF Sjötungans fall har vi inte ett exakt svar än och mer information kommer att komma ut framledes.

Vart kan jag som medlem skicka in mina frågor?

Skicka alla frågor digitalt till stambyte@sjotungan.se

Planerar ni fler informationsmöten framledes?

Ja, flera informationsmöten för medlemmarna kommer planeras under 2024. Aviseringar kommer gå ut.

2023-12-17

logo