logo
Styrelsen 2022 - 2023

Ordförande

Lukas Sveman

ordforande@sjotungan.se


Vice ordförande

Jessica Bolonassos

viceordforande@sjotungan.se


Sekreterare

Bertil Neij

sekreterare@sjotungan.se


Ledamöter

Anki Åhlund


Gabriela Reyes Quinonez

gabriela.reyesq@sjotungan.se


Inna Danishevska


Andrea Vrcic


Stefan Bengtsson

stefan.bengtsson@sjotungan.se


Jan Stefan Dahlgren

Allmänna frågor

stefan.dahlgren@hsb.se


Valberedning

Sammankallande

Joachim Holmberg


Birgitta Blom


Revisorer

Sammankallande

Mattias Matti

070–5265471

matti.mattias@gmail.com


Information

Information

info@sjotungan.se


Ungdomslägenhet

Ungdomslägenhet

ungdomslgh@sjotungan.se


Gästlägenhet

Gästlägenhet

uthyrning@sjotungan.se


Hyra av förråd eller lokal

Behöver du hyra förråd eller lokal kontaktar du Sanna Stark på Fastighetsägarna

08-617 76 00

kundservice@fastighetsagarna.se


"Stefan D arbetar på HSB Stockholm, som är en leverantör till föreningen. Styrelsen har stor erfarenhet av att hantera den här typen av frågor eftersom föreningen redan från starten alltid haft en styrelseledamot som arbetat på HSB, och arbetet granskas löpande av såväl externa som interna revisorer. HSB Stockholm konkurrensutsätts löpande utifrån pris, kvalitet och externa referenser."


logo